Powiedz

Jan Twardowski


   Kopciuszku tobie się udało
   oddzielić mak od popiołu
   przez jedną noc
   powiedz jak oddzielić
   kota od kotki
   ból od miłości
   łzę od doświadczeń
   smutek od czasu
   mądrość od starości
   i nie mieć już słonia lat

Strona główna