Co mam powiedzieć

Stanisław Barańczak


   Który to świat, czy ten? Nie w takt, niespodziewane
   targnięcia wiatru szarpią rozespanym niebem.
   Co mam powiedzieć, wie, że bedzie powiedziane.

   Furkot wróbla. Filc piłki uderza o ścianę
   garażu. Szum z odległych szos. Znów, po raz nie wiem
   który: to świat, czytelne "tak", niespodziewane

   przybicie stempla słońca na kolejny ranek,
   którego mogło nie być, a jest, cały jeden.
   Co mam powiedzieć? "Wierzę"? Będzie powiedziane

   tak wiele słów, a żadne nie złożą się w zdanie
   proste oznajmujące o Wiedzącym Niemym,
   który, osiadłszy w tętnie, tka niespodziewane

   skrzyżowania przypadków na tej jednej z planet,
   w jednym z ciał, między jednym a następnym mgnieniem.
   Co nam w powiewie, w wietrze będzie powiedziane

   na ucho, to się może w głębi krtani stanie
   słowem, uwięzłym między podziwem a gniewem,
   które poświadczy, będzie trwać, niespodziewane.
   Co mam powiedzieć - wierzę - będzie powiedziane.


Strona główna