Powrót taty

Adam Mickiewicz

   "Pójdzcie, o dziatki, pójdzcie wszystkie razem
   Za miasto, pod słup na wzgórek,
   Tam przed cudownym klęknijcie obrazem,
   Pobożnie zmówcie paciorek.

   Tato nie wraca; ranki i wieczory
   We łzach go czekam i trwodze;
   Rozlały rzeki, pełne zwierza bory
   I pełno zbójców na drodze."

   Słysząc to dziatki biegną wszystkie razem,
   Za miasto, pod słup na wzgórek,
   Tam przed cudownym klękają obrazem
   I zaczynają paciorek.

   Całują ziemie, potem: "W imię Ojca,
   Syna i Ducha Świętego,
   Bądz pochwalona, przenajświętsza Trójca,
   Teraz i czasu wszelkiego."

   Potem: Ojcze nasz i Zdrowaś, i Wierzę,
   Dziesięcioro, i koronki,
   A kiedy całe zmówili pacierze,
   Wyjmą książeczkę z kieszonki.

   I litaniją do Najświętszej Matki
   Starszy brat śpiewa, a z bratem
   "Najświętsza Matko - przyśpiewują dziatki -
   Zmiłuj się, zmiłuj nad tatem!"

   Wtem słychać tarkot, wozy jadą drogą
   I wóz znajomy na przedzie;
   Skoczyły dzieci i krzyczą jak mogą:
   "Tato, ach tato nasz jedzie!"

   Obaczył kupiec, łzy radośnie leje,
   Z wozu na ziemie wylata;
   "Ha, jak się macie, co się u was dzieje?
   Czyście tęskniły do tata?

   Mama czy zdrowa? ciotunia? domowi?
   A ot rodzynki w koszyku".
   Ten sobie mówi, a ten sobie mówi,
   Pełno radości i krzyku.

   "Ruszajcie - kupiec na sługi zawoła -
   Ja z dziećmi pójdę ku miastu".
   Idzie... aż zbójcy obskoczą dokoła,
   A zbójców było dwunastu.

   Brody ich długie, kręcone wąsiska,
   Wzrok dziki, suknia plugawa;
   Noże za pasem, miecz u boku błyska,
   W ręku ogromna buława.

   Krzyczały dziatki, do ojca przypadły,
   Tulą się pod płaszcz na łonie;
   Truchleją sługi, struchlał pan wybladły,
   Drżące ku zbójcom wzniósł dłonie.

   "Ach bierzcie wozy, ach bierzcie dostatek,
   Tylko puszczajcie nas zdrowo,
   Nie róbcie małych sierotami dziatek
   I młodej małżonki wdową".

   Nie słucha zgraja, ten już wóz wyprzęga,
   Zabiera konia, a drugi
   "Pieniędzy!" krzyczy i buławą sięga,
   Ów z mieczem wpada na sługi.

   Wtem "Stójcie, stójcie!" - krzyknie stary zbójca,
   I spędza bandę precz z drogi,
   A wypuściwszy i dzieci, i ojca,
   "Idźcie - rzekł - dalej bez trwogi".

   Kupiec dziękuje, a zbójca odpowie:
   "Nie dziękuj, wyznam ci szczerze,
   Pierwszy bym pałkę strzaskał na twej głowie,
   Gdyby nie dziatek pacierze.

   Dziatki sprawiły, że uchodzisz cało,
   darzę cię życię i zdrowiem;
   Im więc podziękuj za to, co się stało,
   A jak się stało, opowiem.

   Z dawna już słysząc o przyjeździe kupca,
   I ja, i moje kamraty,
   Tutaj za miastem, przy wzgórku u słupce
   Zasiadaliśmy na czaty.

   Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty,
   Modlą się dziatki do Boga;
   Słucham, z początku porwał mię śmiech pusty,
   A potem litość i trwoga.

   Słucham, ojczyste przyszły na myśl strony,
   Buława upadła z ręki;
   Ach! ja mam żonę, i u mojej żony
   Jest synek taki maleńki.

   Kupcze, jedź w miasto, ja do lasu muszę;
   Wy dziatki, na ten pagórek
   Biegajcie sobie, i za moją duszę
   Zmówcie też czasem paciórek".

   Adam Mickiewicz, maj 1820


Strona główna