Pożegnanie

Stanisław Baliński


   Żegnaj, blasku różowy gasnących wieczorów,
   I ty, gwiazdo, co błyszczysz w natchnionym sonecie,
   I ty, serce, co kochasz z własnego wyboru,
   Przez co ci każdy człowiek ojczyzną był w świecie.

   Żegnaj zadumo mędrca, co wśród nocy ciemnej
   Pochylałaś się w oknie, gdzie kwitnęły róże,
   I szukałaś w obręczach swej wiedzy tajemnej,
   Jak nam przedłużyć życie o jedną noc dłużej.

   Żegnaj, blada melodio minionego wieku,
   Co opiewałaś wolność i miłość narodów,
   I płynąc przez gwar miasta i ciszą ogrodów,
   Szukałaś, niestrudzona, prawdy o człowieku.

   Schylamy się nad wami, jak nad pięknościami,
   Które po to wzniesiono, by je strącić potem,
   I po to nazywano chmurą i pieśniami,
   By je zmieszać z cierpieniem i zadeptać z błotem.

   Lecz kto się raz potęgą natchnienia napoił,
   A teraz musi liczyć porażki i rany,
   Ten należy do słabych i niepokonanych,
   I więcej się ciemności i ciszy nie boi.

   Bo ciemność go nie zdradzi, a cisza wysłucha,
   Pójdą z nim razem ścieżką nieśmiertelnych braci,
   I oddadzą mu kiedyś, gdy minie noc głucha,
   To wszystko, za czym tęsknił, to wszystko, co stracił.

   Na horyzoncie nocy szumią czarne drzewa,
   Którym wbito w korzenie ciernie nienawiści,
   Cień umarłych przyjaciół żegna cię i śpiewa
   Głosem cichszym od szeptu zapomnianych liści.


Strona główna