Do M ***

Adam Mickiewicz

   Precz z moich oczu!... posłucham od razu,
   Precz z mego serca!... i serce posłucha,
   Precz z mej pamięci!... nie... tego rozkazu
   Moja i twoja pamięć nie posłucha.

   Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka,
   Tym szerzej koło żałobne roztoczy...
   Tak moja postać, im dalej ucieka,
   Tym grubszym kirem twą pamięć pomroczy.

   Na każdym miejscu i o każdej dobie,
   Gdziem z toba płakał, gdziem się z tobą bawił,
   Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
   Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

   Czy zadumana w samotnej komorze
   Do arfy zbliżysz nieumyślną rękę,
   Przypomnisz sobie: właśnie o tej porze
   Śpiewałam jemu tę samę piosenkę.

   Czy grając w szachy, gdy pierwszymi ściegi
   Śmiertelna złowi króla twego matnia,
   Pomyślisz sobie: tak stały szeregi,
   Gdy się skończyła nasza gra ostatnia.

   Czy to na balu w chwilach odpoczynku
   Siedziesz, nim muzyk tańce zapowiedział,
   Obaczysz próżne miejsce przy kominku,
   Pomyślisz sobie: on tam ze mną siedział.

   Czy książkę weźmiesz, gdzie smutnym wyrokiem
   Stargane ujrzysz kochanków nadzieje,
   Złożywszy książkę z westchnieniem głębokiem
   Pomyślisz sobie: ach! to nasze dzieje...

   A jeśli autor po zawiłej próbie
   Parę miłosną na ostatek złączył,
   Zagasisz świece i pomyślisz sobie:
   Czemu nasz romans tak się nie zakończył?...

   Wtem błyskawica nocna zamigoce:
   Sucha w ogrodzie zaszeleszczy grusza
   I puszczyk z jękiem w okno zatrzepioce...
   Pomyślisz sobie, że to moja dusza.

   Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,
   Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
   Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
   Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

1823

Strona główna