Prośba

Anna Kamieńska

   Boże przywróć rzeczom blask utracony
   oblecz morze w jego zwykłą wspaniałość
   a lasy ubierz znowu w barwy rozmaite
   zdejm z oczu popiół
   oczyść język z piołunu
   spuść czysty deszcz by zmieszał się ze łzami
   nasi umarli niechaj śpią w zieleni
   niech żal uparty nie wstrzymuje czasu
   a żywym niechaj rosną serca od miłości

Milczenie i psalmy najmniejsze, 1988

Strona główna