Pustka

Kazimierz Wierzyński

   Przegniłe liście, rozpacz lasów, głogi
   I zadymionych ognisk w polu swąd,
   Puste, bezludne, porzucone drogi,
   Nie wiedzieć dokąd wiodące i skąd.

   W powietrzu z krzykiem kołujące wrony,
   Bolesny zachód. Coraz bliżej mgła.
   Pusto, bezludnie. Żal niewyśledzony,
   Nagle odczuty, ostry i bez dna.

Wróble na dachu, 1921

Strona główna