Pytania

Józef Ratajczak


   Skąd się bierze cisza?
   Kto drzewa kołysze?

   Czemu słonko gaśnie
   i kończą się baśnie?

   I we śnie - dlaczego -
   nic nie ma prawdziwego?


Strona główna