Rozmowa o życiu

Andrzej Kotański


   czyli tak
   życie seksualne ma pan nieudane
   życie zawodowe ma pan nieudane
   i życie towarzyskie też
   ma pan nieudane

   czy jest jeszcze jakieś życie
   które może się panu nie udać

   życie po śmierci

   (z tomiku "Wiersze o moim psychiatrze")

Strona główna