Samotność

Rainer Maria Rilke


   Samotność jest jak deszcz.
   Z morza powstaje, aby spotkać zmierzch;
   z równin niezmiernie szerokich, dalekich,
   w rozległe niebo nieustannie wrasta.
   Dopiero z nieba opada na miasta.

   Mży nieuchwytnie w godzinach przedświtu,
   kiedy ulice biegną witać ranek,
   i kiedy ciała nie znalazłszy nic,
   od siebie odsuwają się rozczarowane

   i kiedy ludzie, co się nienawidzą,
   spać muszą razem - bardziej jeszcze sami:
   samotność płynie całymi rzekami.


Strona główna