Ślady na piasku

Mary Stevenson


   Sen miałem wczoraj.
   Sen, jeden z niewielu,
   jakie ma pamięć zachować zezwoli.
   Plaża ogromna, dziewicza się ściele,
   a na niej Jezus, kroczący powoli.

   Ujrzał mnie nagle. Przywołał do siebie.
   Więc szliśmy brzegiem, wśród ciszy i blasku.
   Pogoda cudna - ni chmurki na niebie,
   tylko za nami dwa ślady na piasku.

   Nagle się niebo całunem nakrywa.
   Jak na ekranie, widzę życie moje.
   Scena po scenie szybko się rozgrywa,
   przywodząc przeto radości i znoje.

   My wciąż idziemy równym, wolnym krokiem,
   niebiański ekran wciąż me życie toczy,
   chronologicznie, każdy rok za rokiem.
   To się uśmiechnę, to znów przymknę oczy.

   Nagle niechcący do tyłu spojrzałem:
   raz ślad się urwał, to znów był podwójny,
   lecz się Jezusa zapytać nie śmiałem.
   Na niebie właśnie nadszedł okres wojny.
   Te przerwy w śladach spokoju nie dały!

   Patrzyłem w niebo obojętnym okiem,
   myśląc dlaczego ślady się zrywały?
   A szliśmy przecież stale równym krokiem.
   Wreszcie ciekawość wzięła mnie w okowy.

   Spytałem: "Panie! Czemu nasze ślady raz są podwójne
   - pojedyncze znowu, bo wytłumaczyć tego nie dam rady?"

   "Synu - Pan rzeknie - gdy jesteś w swym życiu
   w niebezpieczeństwie, albo też udręce,
   ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu
   i w tych momentach biorę cię na ręce..."


  Footprints

  by Mary Stevenson

   One night I dreamed I was walking along the beach with the Lord.
   Many scenes from my life flashed across the sky.
   In each scene I noticed footprints in the sand.
   Sometimes there were two sets of footprints,
   other times there was one only.
   This bothered me because I noticed that during the low periods of my life,
   when I was suffering from anguish,
   sorrow or defeat,
   I could see only one set of footprints,
   so I said to the Lord,
   "You promised me Lord,
   that if I followed you,
   you would walk with me always.
   But I have noticed that during the most trying periods of my life
   there has only been one set of footprints in the sand.
   Why, when I needed you most, have you not been there for me?"
   The Lord replied,
   "The years when you have seen only one set of footprints,
   my child, is when I carried you."

Strona główna