Snuć miłość

Adam Mickiewicz

   Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje,
   Lać ją z serca, jak źródło wodę z wnętrza leje,
   Rozkładać ją jak złotą blachę, gdy się kuje
   Z ziarna złotego, puszczać ją w kłąb, jak nurtuje
   Źródło pod ziemią. - W górę wiać nią, jak wiatr wieje,
   Po ziemi ją rozsypać, jak się zboże sieje.
   Ludziom piastować, jako matka swych piastuje.

   Stąd będzie naprzód moc twa, jak moc przyrodzenia,
   A potem będzie moc twa, jako moc żywiołów,
   A potem będzie moc twa, jako moc krzewienia,
   Potem jak ludzi, potem jako moc aniołów,
   A w końcu będzie jako moc Stwórcy stworzenia.

   1839, Lausanne.

Strona główna