Stepy Akermańskie

Adam Mickiewicz

   Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
   Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi;
   Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
   Omijam koralowe ostrowy burzanu.

   Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu,
   Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
   Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzeńka wschodzi?
   To błyszczy Dniestr, to wzeszła lampa Akermanu.

   Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie,
   Których by nie dościgły źrenice sokoła;
   Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

   Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
   W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie,
   Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.


Strona główna