Świat był w twarzy ukochanej

Rainer Maria Rilke


   Świat był w twarzy ukochanej -
   ale nagle wylał się, wypłynął:
   świat jest z zewnątrz, świat nie do objęcia.

   Czemu nie piłem, gdym podniósł do ust,
   czemu nie piłem z pełnej lubej twarzy
   świata, co bliski był, pachnący moim ustom?

   Ach, piłem. Piłem nie do wyczerpania.
   Lecz i mnie przepełnił nadmiar świata,
   i gdy piłem, sam przebrałem miarę.

   Przełożył
   Mieczysław Jastrun


Strona główna