Uchodźcy

Mieczysław Braun

   Wer reitet so spat durch Nacht und Wind?
   Das ist der Vater mit semem Kind.

   Goethe, Król Olch

   Kto skrada się nocą wśród wrzasków i drwin?
   To ojciec i przy nim maleńki syn.

   - "Ojcze, już zmęczył mnie szybki krok!
   Dokąd idziemy za miasto w mrok?"

   - "Synku, niedługo droga ma trwać,
   Znów do łóżeczka położę cię spać..."

   - "Czemu nam grożą? czemu z nas drwią?
   Ojcze, masz czoło zbroczone krwią!"

   - "Synku, twój ojciec zranił się sam...
   Ludzie nic złego nie zrobią nam..."

   -"Słyszysz? tam krzyczą: "Przeklęty Żyd!"
   "Synku, to tylko wichrów zgrzyt..."

   - "Goni nas, goni łańcuchów brzęk!"
   - "Przyjdzie jutrzenka i minie lęk..."

   - "Ojcze, w ciemnościach świetlisty znak,
   Czy to ojczyzna, której nam brak?"

   - "Nie! to są światła więziennych wrót,
   I od nich wieje straszliwy chłód.

   Dla przepędzonych nocą za próg
   Noc będzie szukać bezpiecznych dróg..."

   I przed oczami odwiecznych gwiazd
   Poszli wygnańcy z rodzinnych gniazd.

   I długo patrzała za nimi w ślad
   Stara historia tysięcy lat.

   "Nasz Przegląd" nr 85, 1939 r.

Strona główna