Śmierć ukochanej

Rainer Maria Rilke


   O śmierci wiedział, co wszystkim wiadomo:
   że nas zabiera i wtrąca w milczenie,
   lecz kiedy ona, nie wydarta z domu,
   nie, z jego oczu zdjęta cichym cieniem,

   odeszła między nieznajome mary
   i kiedy czuł, że tam w umarłych kraju
   dziewczęcy uśmiech jej jak księżyc mają
   i z jej dobroci biorą miary,

   wtedy mu bliskie stały się mogiły:
   jakby z ciemności wszedł w związki rodzinne
   dzięki niej, nie dbał o mniemania inne,

   nie wierzył i nazywał kraj ów miłym,
   słodkim wieczyście, o klimacie błogim
   i w mroku go wypieścił pod jej nogi.

   Przełożył
   Mieczysław Jastrun


Strona główna