U kresu drogi

Verner von Heidenstam

(Literacki Nobel 1916)

   Dopiero kiedy w trudzie wedrzesz się na szczyty
   I o zmroku świat ujrzysz, dotąd w mgły spowity,
   Osiągniesz wielkich mędrców wiedzę upragnioną.
   Tam zatrzymaj swe kroki i rzuć okiem w stronę,
   Gdzie kres długiej twej drogi w oddali się znaczy!
   Wszystko jasne ci będzie, o królu-tułaczy,
   I młodości swej ujrzysz raz jeszcze ogrody,
   Tak słoneczne, jak rośnym rankiem, gdy był młody!

Tłum. Zuzanna Rabska

Strona główna