Umrzeć z miłości

Agnieszka Osiecka

   Chociaż raz
   warto umrzeć z miłości.
   Chociaż raz.

   A to choćby po to,
   żeby się później chwalić znajomym,
   że to bywa.
   Że to jest.
   ... Umrzeć.

   Leżeć w cmentarzu czyjejś szuflady
   obok innych nieboszczyków listów
   i nieboszczek pamiątek
   i cierpieć...

   Cierpieć tak bosko
   i z takim patosem,
   jakby się było Toscą
   lub Witosem.

   ... I nie mieć już żadnych spraw
   i do nikogo złości.
   I tylko błagać Boga, by choć raz,
   choć jeszcze jeden raz
   umrzeć z miłości.


Strona główna