Utopia

Zygmunt Jan Rumel

   Jej spełnienie odlegle - jak idea sama -
   Śniło niej ongiś Budda - wielki Dalaj Lama
   I kazał o niej Chrystus w Galilejskiej Kanie,
   Że się dobrem dokona i przez miłość stanie.

   Wielka wizja człowieka w ludzkości gromadzie
   Powiązanej i zgodnej w poczynaniu w radzie -
   Wyniesionej, ogromnej - w wszechdosiężne stany,
   Rządzonej sobą przez się - przez senat obrany.

   Jej spełnienie odległe - bo dziś wieża Babel
   Mieszające języki i więżąca słabe -
   Rozchwiana pod kopułą niebieskiego stropu -
   Wygraża światu pięścią - Pięścią Europy!

   Śnią jednak utopiści proroków oczami -
   Choć przemijają smutni - nie poznani - sami.

   (czerwiec 1943)

Strona główna