Werset

Zygmunt Jan Rumel

   Twój dziad w czerwonym polu
   Szkarłatne kwiaty kładł -
   Twój ojciec niósł do boju
   Dwadzieścia młodych lat...

   U września ran koralu
   Zastygał śmiercią brat -
   Gdy wstyd twe czoło palił
   Że on - a nie tyś padł...

   Dziś tęsknisz - werset stali
   Płomieniem krwawych szmat -
   U nowych ran korali
   Jak ojciec nieść i dziad...

   (listopad 1940)

Strona główna