Wielkanoc

Jerzy Kielech


   To Noc w Edenie
   Nikt masek nie wkłada
   Niecałopalni gaśniemy o świcie bezpieczniej
   W raju bliźnich się nie jada
   Tutaj odwiecznie płynie
   rajskie życie


Strona główna