* * * (Chciałbym cię wprowadzić...)

Kornel Ujejski

   Chciałbym cię wprowadzić na wieżę wysoką,
   Skąd by daleko sięgało twe oko,
   A do tej wieży, do tej jednej mety,
   Z całego świata wezwałbym kobiety.

   I rzekłbym tobie: - Widzisz to skwiecone morze,
   Z którego w niebie i tęczę, i zorze?...
   Ile w nim jest dusz z miłością przelaną,
   Żadna z nich nie jest tak jak ty kochaną.


Strona główna