Morze wracające

Krzysztof Kamil Baczyński


   Pamiętasz? Było kiedyś morze
   szkliste w falistych linii łukach,
   morze, którego cieni można
   w obrazach szklanych dni poszukać...

   Morze czasami wzbierające
   roznosem huku na poszumach,
   szelestem w dali zamykanym
   na stoodległych morskich tumach.

   Morze płaczące świstem deszczu
   I perłopławiem pianorodne,
   dalekie, ciche, smutne głębią
   jak moje oczy twoich głodne.

   Morze przebite nocą w gwiazdy
   powraca czasem cicho, jaśnie,
   morze potęgi i miłości,
   które w twych oczach cicho gaśnie.


Strona główna