* * * (Wyszeptaj moje imię...)

Autor nieznany

   Wyszeptaj moje imię
   a zjawię się u Twych
   stóp.

   Twe chłodne jak lód
   spojrzenie
   ogrzeję ogniem
   mej miłości
   ukrytej
   nieznanej
   samotnej.

   Wyszeptaj moje imię
   a pójdę za Tobą
   wszędzie

   choćbym miała już
   nigdy
   nie wrócić.

   Twoje oczy
   moim domem się staną.


Strona główna