* * * (Co nam jeszcze zostało...)

Jan Twardowski


   Co nam jeszcze zostało
   ze sztubackiej nadziei i pieśni
   z pomaturalnych czereśni
   z listów pisanych do siebie
   z gorączki pierwszego kochania
   z kul uzbieranych w powstaniu
   z przysiąg bez doświadczenia
   z oczu pełnych zdziwienia
   z kasztanów spadających
   z obaw przed ruskim miesiącem
   co nam jeszcze zostało
   że biorąc
   tom Lenina z szafy na ręce
   niby czytam, a szukam ze łzami
   zwykłej prostej wiary dziecięcej

Strona główna